Budapešť - Hradní čtvrť Buda

Budapešť

Chráněné historické jádro městské Hradní čtvrti Buda je zároveň nejvýznamnějším národním památkovým komplexem v celém státě. Od doby jeho založení uplynulo osm století. Za tuto dobu ho postihly všechny živelné pohromy, zemětřesení, požáry, obléhání i rány světové války. Jeho krása však není dodnes narušená a pyšní se krásou středověkých památek.

Hradní vrch je nádherné místo, je nejmalebnější a nejklidnější částí Budapešti, je jedinečnou ukázkou středověkého města. Jsou zde celé ulice s krásnými starými budovami a téměř na každém domě visí pamětní deska, která vypráví o jeho historii. Hradní vrch je rozdělen na dvě části. Na jižním konci se rozkládá Královský palác, na jehož místě, kdysi stával královský hrad, v severní části jsou historické ulice, kde se ve 14. a 15. století setkávali aristokraté a umělci.

Budapešť Rybářská bašta byla postavena v novorománském stylu. Rybářská bašta stojí na místě středověkého hradního valu a návštěvníkům skýtá pohled na nádherné panorama. Rybářská bašta je velmi bohatě členěná. Rybářská bašta byla postavena koncem 19. a začátkem 20. století pro dekoraci Hradního vrchu na zdech středověkého opevnění a nikdy neměla vojenský význam. Sedm věžiček Rybářské bašty symbolizuje sedm maďarských kmenů.

Budapešť

Matyášův chrám je nejkrásnější a nejznámější katolický chrám v Budapešti. Díky své vynikající poloze dominuje Matyášův chrám i pohledu na Hradní čtvrť z pešťské strany. Kapitulní Matyášův chrám zasvěcený Blahoslavené Panně Marii prošel několika stavebními etapami mezi 13. - 15. stoletím. Základní kámen byl položen před více než 700 lety. Matyášův chrám byl dějištěm korunovací a královských svateb. Matyášův chrám byl postaven v letech 1255 - 1269 a později byl několikrát restaurován i přesto si zachoval čistý gotický sloh. Dnes se v Matyášově chrámu pravidelně pořádají od jara do podzimu koncerty. Při průčelí Matyášova chrámu jsou dvě věže, nižší Vojtěchova a vyšší štíhlá Matyášova. Umělecky cenný je také mariánský portál. V kryptě Matyášova chrámu se nachází historická klenotnice s kamennými pozůstatky, sál rytířů, relikvie a královské dokumenty. Vzácné uměleckohistorické památky jsou v kaplích Matyášova chrámu: králů sv. Štěpána, Vojtěcha III. a sv. Emerichy.

V uličkách mezi oběma konci Hradní čtvrti, náměstím Bécsi kapu a náměstím Dísz, mají všechny měšťanské domy téměř bez výjimky základové zdivo ze středověku. Většina z nich je památkově chráněna a u některých bran vjezdů lze obdivovat ještě gotická sedátka. Szándorův palác je prezidentské sídlo. Dokud nebyl palác zrekonstruován, prezident sídlil v budově parlamentu.

Budapešť

Královský palác byl vybudován ve 13. století a o 500 let později byl barokně přestavěn. Po celých 700 let byl sídlem maďarských králů. Dnes poskytuje přístřeší nejnavštěvovanějším muzeím a galeriím hlavního města. Královský palác je významná dominanta celé Budapešti. Po válce byly v obnovených prostorách hradu umístěny kulturní instituce a expozice jako Maďarské Národní galerie s průřezem maďarské historie umění - středověké a renesanční Lapidárium, gotické dřevěné sochy, nástěnné obrazy, křídlové oltáře, renesanční a barokní umění, malířství a sochařství 19. a 20. století. Dále se zde nachází Budapešťské Historické muzeum se svědectvím historie města od dávnověku až po současnost. Je zde umístěna sbírka historických nálezů na území Budapešti. Další institucí, která zde sídlí, je Celostátní Széchenyi knihovna s největší sbírkou v Maďarsku. Z teras zámku jsou vyhlídky na Dunaj, Parlament, Řetězový most, Margaretin ostrov, Arpádův most, ještě severněji je železniční most, a ještě dál na sever bude časem most, který bude součástí severního obchvatu Budapešti. Dále je vidět kostel sv. Štěpána, budova Reduty poblíž Dunaje. Pak je odtud vidět vrch Géllert se sochou Niké a citadelou.