Budapešť - historie

Budapešť

V 1. - 4. století n. l. zde existovalo římské město Aquincum. V roce 896 je dokumentováno na území Budapešti sedm kmenů, které byly předchůdci současného obyvatelstva Maďarska. Dříve Budapešť jako jedno město tohoto jména neexistovala. Bylo zde několik osad - dříve Buda, Starý Budín - asi 5 kilometrů severněji Szentendre. Od roku 1361 byla Buda hlavním městem Uher. Pešť byla ale hospodářsky významnější. V 15. století začal Zikmund Lucemburský (bratr Václava IV.) budovat gotický hrad. Největší rozvoj zaznamenaly osady za vlády Matyáše Korvína. Bohužel v 16. století přišli Turci, rozvoj se zpomalil a nastal také národnostní útlum. Budínské město se přesto rozrůstalo a vznikaly první lázně - samozřejmě v té době turecké - kryté. Římané sice využívali termální prameny, ale v podstatě vždy venku a lázně si na území Budapešti nestavěli. Roku 1526 byla Pešť a poté roku 1541 i Buda dobyta Turky. Od roku 1550 až do roku 1850 byly korunovační klenoty přeneseny do Bošoně, dnešní Bratislavy, a zde byly uloženy v kostele sv. Martina, kde také probíhaly korunovace. V roce 1873 došlo ke spojení Obudy - Budy a Pešti. V roce 1896 slavili Maďaři Milénium a tehdy bylo postaveno v Budapešti mnoho staveb. Byla zde velká snaha vyrovnat se s Vídni. Pešť byla v podstatě srovnána se zemí a po pařížském vzoru byly vybudovány široké bulváry, proto jsou v Pešti památky staré maximálně 150 let. Výjimkou je farní kostel u Alžbětina mostu a komplex servitského kláštera, který je o 100 let starší než okolní zástavba. Od roku 1918 je Budapešť hlavním městem Maďarska. 2. světová válka přinesla také do Maďarska utrpení. V Budapešti se bojovalo, všechny mosty byly zbourány a to ochromilo na dlouhou dobu život města. Osvobozena byla Budapešť v dubnu 1945. 1,5 roku po osvobození byl obnoven most Svobody. Každé dva roky byl pak uveden do provozu jeden nový most, roku 1955 to byl most železniční.

Dopravní tepny v Budapešti:

Dunaj - mohou po něm plout velké lodě až 150 metrů dlouhé a 15 metrů široké. Lodě mohou díky přehradě Železná vrata vplouvat až do Budapešti.

Železnice - v Budapešti jsou tři nádraží - hlavová, která jsou propojena metrem. Největší je východní (odtud jezdí vlaky na jih a východ), pak západní - odtud jezdí vlaky podél Dunaje směr Bratislava, Praha. Z jižního nádraží jezdí vlaky na jih, zcela nové nádraží je na jihozápadě Budapešti, ze kterého jezdí vlaky na Vídeň.

Dálnice - číslo 1 vede na Vídeň, číslo 3 vede na Bratislavu, číslo 5 směrem na Rumunsko, číslo 7 směrem na Balaton.

Budapešť - lanovka

MHD - vznikla v Budapešti v roce 1896. Tehdy byla postavena první podzemní dráha od Dunaje směrem k náměstí Millenia. Je to nejstarší metro na evropské pevnině (starší je metro v Lodnýně, které bylo postaveno v roce 1860). Podzemní dráha vede pod silnicí a byla budována shora zářezy. Stále zde jezdí vozy z konce 19. století. Dnes jsou dvě nové linky a jedna stará linka. Nové metro bylo budováno ve stejné době jako metro v Praze. Mezi další městské dopravní prostředky patří trolejbusy, lanové dráhy, zubačka a dětská železnice.