Budapešť - Dunaj a mosty

Dunaj je druhá největší řeka Evropy, jak délkou (2 857 kilometrů), tak plochou povodí (817 000 kilometrů čtverečních) a vodnatostí. Jméno Dunaj pochází od latinského názvu Danuvius, kdy Danu znamená dravý, bystrý a vius voda. Dunaj pramení na východních svazích Černého lesa dvěma zdrojnicemi Breg a Brigach, které se stékají ve výšce 678 metrů u Donaueschiegenu. V povodí Dunaje převládá horský reliéf s velmi pestrými povrchovými tvary.

Tak jako v Londýně nebo San Francisku se mosty staly symboly měst, tak i v Budapešti jsou mosty symbolem tohoto města, podobně jako zdejší parlament.

Budapešť

Řetězový most (Széchenyi Lanchíd) je nejvznešenější. Otevřen byl v roce 1849, kdy se stal spojnicí mezi Budínem a Peští. Hrabě Széchenyi, velký inovátor své doby, přivážel z britské průmyslové revoluce technologii a odborné poznatky, aby pomohl vlastnímu reformnímu programu Uher. Most projektoval anglický inženýr Wiliam Clark. Večerní osvětlení mostu patří mezi nejhezčí zážitky z Budapešti. Z tohoto mostu je nejblíže k bazilice sv. Štěpána.

Alžbětin most (Erszébet híd) byl dokončen v roce 1903. Tehdy byl ve světě považován za nejdelší most zavěšený na lanech a tento rekord držel až do roku 1926. Most dostal jméno po choti císaře Františka Josefa, mezi Maďary tolik populární královny Alžběty. V roce 1945 Němci most vyhodili do povětří. Dnešní konečnou podobu dostal v roce 1964 podle plánů Pála Savolyho. Stojí u něj socha sv. Gellérta.

Most svobody (Szabadság híd) stojí jižně od Alžbětina mostu. Dříve se jmenoval po Františku Josefu I. Je u něj tržnice.

Margaretin most (Margaret híd) je moderní stavba, nahrazující dřívější most, který byl zničen za 2. světové války.