Budapešť

Budapešť

Budapešť je hlavní město Maďarska (počet obyvatel je 2,1 miliónu). Budapešť je politické, kulturní a hospodářské centrum země, důležitá dopravní křižovatka s mezinárodním letištěm a říčním přístavem na Dunaji. Budapešť je významné turistické centrum, které má přes 120 termálních pramenů. Pro mnohé návštěvníky je Budapešť láska na první pohled, jiní ji začnou obdivovat až po určité době, ale v jednom jsou si všichni zajedno: Budapešť je jedno z nejkrásněji položených měst světa. Široký proud řeky dělí dvoumiliónovou Budapešť na hornatou část Buda a rovinatou Pešť. Toto panorama Dunaje bylo organizací UNESCO prohlášeno za světové kulturní dědictví. A právem, což jistě každý návštěvník při pohledu na toto panorama potvrdí.

Více informací o Budapešti...

Historická Buda se rozkládá na konci Transdanubského pohoří. Rozsáhlá nížina začíná na východ odtud. Buda a Pešť spolu tvoří politický a ekonomický střed, který je patrný u mála jiných hlavních měst. Budapešť se rozkládá na ploše 526 km2 a žije zde pětina obyvatel Maďarska. Budapešť patří k osmi největším evropským metropolím. Rozkládá se na obou březích Dunaje, v místě, kde se jeho tok dostává ze sevření pahorkatin do úrodné nížiny. Zdejší území bylo osídleno již od mladší doby kamenné. Na přelomu letopočtu obsadili pravý břeh Dunaje Římané, kteří v místě Starého Budína založili vojenský tábor Aquincum. U tábora vyrostlo stejnojmenné civilní sídliště, které císař Hadrián povýšil r. 124 na municipium a císař Septimius Severus r. 204 na colonii (město). Aquincum bylo správním střediskem provincie Dolní Panonie. V r. 294 dal císař Dioklecián zřídit na protějším břehu Dunaje malou předsunutou pevnost Contra-Aquincum.

Hradní vrch v Budě je spojením historie a umění a hlavně krásných výhledů. Tato dlouhá, úzká pláň na vrcholku kopce vždy byla žádaným místem pro výstavbu pevnosti nad Dunajem a okolní krajinou. Za 2. sv. války Němci celou oblast zničili. Pak se sem vypravili archeologové a objevovali úzké ulice, zahrady a středověká náměstí. Na malé ploše se zde soustřeďuje mnoho historických budov. Na Hradní vrch vede starobylá lanovka z r. 1870, která byla v 80. letech 20. st. modernizována a elektrifikována.

Na Hradním vrchu stojí Matyášův chrám, který dominuje starému městu. Zde si v 15. st. král Matyáš vzal za ženu Beatrici Aragonskou.

Na východním konci Citadely stojí Rybářská bašta, která vypadá jako pravý středověký pevnostní skvost. Její věže, terasy a oblouky byly postaveny na začátku 20. st., pouze pro zábavu. Odtud jsou nejkrásnější pohledy na Dunaj.

Z citadely je dobře patrný vedlejší Gellértův vrch vysoký 235 metrů. Je pojmenován po italském misionáři Gerardovi (maďarsky Gellért), který Maďary obrátil na křesťanství. Stojí zde také jeho socha. na vrcholu kopce stojí pevnost a památník Svobody, který je viditelný z mnoha částí města.

Nejkrásnějším budapešťským mostem je bílý Alžbětin most ze 60. let 20. st., který napodobuje Golden Gate v San Franciscu. Vedle něj stojí Řetězový most z r. 1849.

Parlament byl postavěn jako symbol moci a velikosti Rakousko-Uherského císařství. Ve své době byl největší stavbou svého druhu na svět. Architektem byl Imre Steindl (1839 - 1902), který se řídil Londýnským parlamentem jako svým vzorem.

Zájezdy do Budapešti

Poznávací zájezdy do Budapešti

Památky, pohoří a termální lázně Maďarska

Budapešť

8-denní pobytově-poznávací zájezd; termín: červen; cena: 7 990 Kč

Na našem zájezdu poznáte jednu z nejzajímavějších částí Maďarska, kde se nalézají přírodní zajímavosti i kulturní památky. Budete mít možnost vyzkoušet léčivé vody několika termálních lázní. Celodenní zastávka v Budapešti završí naše týdenní putování po Maďarsku.

Metropole na Dunaji

Budapešť

4-denní poznávací zájezd; termín: květen, září; cena: 4 990 Kč

Navštivte s námi během čtyř dnů tři středoevropské metropole - Vídeň se slavnými památkami, Budapešť s Hradním vrchem a Parlamentem a Bratislavu s historickým centrem i nedalekým mohutným kamenným hradem Děvín. V Maďarsku budete moci poznat i historická města u ohybu Dunaje - Szentendre, Ostřihom s mohutnou bazilikou a někdejší sídlo maďarských králů Visegrad. Pokud byste tento den chtěli mít volnější, můžete ho celý strávit v termálních lázních a užívat si a relaxovat.

Eger, Tokaj, termály a víno

Budapešť

4-denní poznávací zájezd; termín: září; cena: 4 990 Kč

Na našem zájezdu poznáte jednu z nejzajímavějších částí Maďarska, kde se nalézají přírodní zajímavosti i kulturní památky. Budete mít možnost vyzkoušet léčivé vody několika termálních lázní. Celodenní zastávka v Budapešti završí naše čtyřdenní putování po Maďarsku. Kromě toho navštívíte slavnou vinařskou oblast Tokaj (UNESCO) včetně průvodu na začátku vinobraní.