Budapešť - Procházka centrem Budapešti

Budapešť

Buda je zelenými plícemi metropole, láká k výletům na vrchy János, Széchenyi, Velký a malý Hárs, Remete, Hármashatár a do chráněné krajinné oblasti Buda. Velká část moderní Budapešti leží na východ od Dunaje, v části, která byla až do roku 1873 samostatným městem. Zde pulsuje srdce velkoměsta - velké hotely, vládní budovy, ulice, obchody, rušný noční život. V době římské nadvlády zde byl zbudován obranný val. Později se kolem něho začalo rozvíjet středověké město.

Budapešť

Na severním okraji tohoto obvodu se tyčí na náměstí Kossuth Parlament, nejimpozantnější maďarská stavba přelomu století. Byl postaven v letech 1885 - 1902 jako symbol velkoleposti Rakousko-Uherské říše. Parlament je 268 metrů dlouhý, má 691 místností a přibližně 20 kilometrů schodišť. Parlament se vypíná se nad dunajským nábřežím, jeho vstupní brána je obrácená na Kossuthovo náměstí. V budově sídlí kanceláře prezidenta republiky. Návštěvníci zde také mohou spatřit uherské korunovační insignie: svatoštěpánskou královskou korunu, žezlo, královské jablko a renesanční meč. Před parlamentem stojí jezdecká socha Františka II. Rákócziho, postavená v roce 1935 k dvoustému výročí jeho smrti, a bronzová socha Lajose Kossutha, vůdce národní revoluce z let 1848 - 1849. Při pohledu na parlament se návštěvník neubrání srovnání s budovou londýnského parlamentu i Dunaj zde jakoby nahrazuje Temži. Turisté smí dovnitř pouze s povolením a k budově není také přístup.

Budapešť

Chrám sv. Štěpána je největší chrám v Budapešti. Jeho 96 metrů vysokou kopuli je vidět téměř ze všech stran Budapešti. Stavbu započal ve 2. polovině 19. století József Hild a později pokračoval Miklós Ybl a dokončil v roce 1905 József Kauser. Kostel uchovává sochy, obrazy a malby na skle význačných maďarských umělců, národních světců, středověkých církevních hodnostářů, zvěčňuje apoštoly a evangelisty. V relikviáři je hlavní atrakce celého kostela - Svatá pravice - kus ruky sv. Štěpána. Jestli se jedná o pravou ruku sv. Štěpána nebo je to jiná ruka zůstává na úvaze návštěvníků baziliky. Součástí chrámu je také velká kopule, na jejímž vrcholu je vyhlídka, z níž je překrásný výhled jak na Budínské panorama, tak na celou rovinatou Pešť.

Ulice Váci (Váci utca) patří k nejelegantnějším nákupním čtvrtím Budapešti, je to nejvýstavnější ulice v Budapešti, nacházejí se zde nejluxusnější obchody a restaurace, sídlí zde také velké letecké společnosti jako Lufthansa, ale i ruský Aeroflot.

Synagoga je honosná budova postavená s použitím byzantsko-maurských stavebních prvků. je největší synagogou v Evropě. Byla postavena v polovině 19. století vídeňským architektem Ludwigem Försterem. Při stavbě byly použity nažloutlé a terakotové cihly. Synagoga je jednou z nejimpozantnějších památek Budapešti.

Na Andrássyho třídě stojí budova Opery. Je to jedna z nejkrásnějších kulturních památek Budapešti. Stojí za to ji navštívit nejen pro vynikající operní představení, za zhlédnutí stojí i její monumentální schodiště a krásný interiér spolu se salonky. Její klasicistní a neorenesanční formy navrhl nejvýznamnějších maďarský architekt 19. století Miklós Ybl. Na její půdě působili tak významné osobnosti hudebního světa jako byl skladatel a dirigent Gustav Mahler a Otto Klemperer.

Zvláštností Budapešti je, že pod povrchem Andrássyho ulice vede první podzemní dráha v Evropě. Upozorňují na ní pouze nenápadná kovaná zábradlí schodišť do podzemí. Malá, více než jedno a čtvrt století stará podzemní dráha dodnes přepravuje cestující, nyní po trati o něco delší než byla ta původní.

Bulvár zakončuje pomník Millenia vysoký 36 metrů, střežený z vrcholu vysokého sloupu archandělem Gabrielem. V jedné ruce nese svatoštěpánskou korunu a v druhé třímá apoštolský dvojitý kříž. Sloup z pravé i z levé strany svírá čtvrtkruh kolonády. Mezi sloupy kolonády stojí sochy velikánů maďarské historie. Rohové pilíře zdobí symbolická sousoší (práce, blahobytu, vědy, slávy a míru). Na podstavci při sloupu jsou sochy sedmi vůdců, kteří přivedli své kmeny do dnešní vlasti. V polokruhovitém pantheonu pomníku stojí sochy význačných králů, vojevůdců a předních historických osobností maďarských dějin.