Budapešť - lázně

Szechényiho lázně jsou jedny z největších v Evropě, zahrnují termální a plavecké bazény, vanové a parní koupele, kryté i nekryté lázně. Tento horký pramen byl objeven velmi pozdě, byl totiž otevřen až v roce 1876, a poskytuje léčivé vody o teplotě 76°C, obsahující síru, vápník a hydrogenuhličitan hořečnatý, které přicházejí z velké hloubky 1 256 metrů. Budovy Szechényiho lázní byly postaveny v letech 1909 - 1913 v barokně-secesním stylu, jsou zakončeny velkými zelenými kopulemi, stojí ve středu Městského parku v zeleném pásu Pešti. Szechényiho lázně jsou jedním z největších lázeňských zařízení v Evropě. Uvnitř Szechényiho lázní jsou termální koupele pro muže i ženy, termální vanové lázně, bublinkové a slané koupele, a také velké bazény pod otevřeným nebem. Voda se výborně hodí pro léčení revmatických chorob a poruch pohybového ústrojí, pro poúrazovou léčbu, pro léčení artritidy a neuritidy. Je zvláště účinná v případech menstruačních poruch. Používá se také jako pitná kúra při léčení katarálních poruch dýchacího a zažívacího ústrojí. Vedle zdravotnického zařízení a léčebné sekce jsou v Szechényiho lázních také tři velké otevřené bazény, prostředí poskytuje celoroční koupání.

Lázně Gellért

Lázně hotelu Gellért jsou umístěny v nejstarším maďarském lázeňském hotelu. Prameny napájející lázně Gellért jsou známy již téměř dva tisíce let. V blízkosti někdejších „Sáros Fürdö” (Slatinných lázní) nebo jezera žil svatý Ivan, poustevník-léčitel, známý široko daleko, jeden z prvních přírodních léčitelů, jehož kázání a „zázraky” sem přilákaly mnoho nemocných. Vzhledem k vysoké teplotě vody tohoto pramene ho nazývali Očistec a později dostal název Panenská lázeň. V tureckém období zde stávalo nádherné lázeňské zařízení. V roce 1918 byly lázně Gellért přestaveny do současné podoby a dnes je zde také jeden z nejelegantnějších čtyřhvězdičkových hotelů Budapešti. Z jeho oken se otevírá široké panorama Dunaje směrem k budovám na pešťském nábřeží. Lázeňský hotel Gellért zahrnuje krytý i otevřený bazén s vápenitou, slabě kyselou, hydrogenuhličitanovou, radioaktivní vodou, obsahující mnoho minerálních látek. Je stejně vhodná pro koupele i pitné kúry nebo inhalace a je zvláště účinná v případě léčby revmatických a kloubních onemocnění, neuralgie, neurózy, dny, revmatismu, gynekologických potíží a poruch metabolismu. Tento lázeňský hotel Gellért nabízí lékařské a zdravotnické služby na nejvyšší úrovni.

Vody Zdravotních koupelí Rudas jsou známé již tisíc let. Tři hlavní prameny koupelí (Juventus, Attila a Hungaria) jsou napájeny 15 menšími prameny. Voda je hodnocena jako léčivá voda a má vysoký obsah fluoridů. Stavba lázeňského zařízení byla zahájena Ali Pašou z Budy. Jsou to slavné turecké lázně se zelenými sloupy. Voda těchto lázní, ležících u Eliščina mostu při úpatí návrší Gellért, je účinná zejména při chorobách pohybového ústrojí, revmatismu a při léčení poúrazových stavů. Při inhalacích se dá používat jako ústní sprej a jako pitná kúra se doporučuje pro léčení dny, ledvinových kamenů a zažívacích potíží.

Vody dvanácti pramenů napájejících Císařské lázně Császár mají teplotu od 15 do 63°C. Tyto prameny se dostávají na povrch podél slavné římské vojenské silnice a o pramenu se mluví již v Gesta Hungarorum, nejstarší písemné památce v maďarštině. Během tureckého období byly jejich budovy rozšířeny a v polovině 19. století získala budova dnešní vzhled, směs tureckého a klasického slohu, s krytým a otevřeným bazénem. Slabě radioaktivní, hydrogenuhličitanová voda obsahuje síru a je v ní také značné množství rozpuštěného vápníku a hořčíku. Lékařské doporučení zahrnuje: koupele účinné na poruchy pohybového ústrojí, chronickou artritidu a pooperační rehabilitace; ve formě pitné kúry je účinná na nemoci dásní a jako inhalační kúra má vynikající účinek na léčení dýchacího ústrojí a katarová onemocnění. Lázně jsou vybaveny úplnou fyzioterapeutickou jednotkou.

Lázně Lukács (sv. Lukáše) mají teplotu pramenů leží v rozmezí od 21 do 49°C. Současné lázeňské budovy byly postaveny v 19. století. Léčivý účinek vod Lukášových lázní soupeří s účinky vod v Pöstyény, Baden-Badenu a v Herkulových lázních. Mezi prameny jsou minerální vody skupiny zemito-vápenatých vod, jsou tu slané vody a vody s hydrogenuhličitany a existuje také jeden, ve kterém převládají sírany. Vzhledem k tomu jsou tyto lázně vhodné pro léčení různých chorob. Mají vynikající účinky v případě bolestí kloubů, pro léčení deformací páteře, pro omezení osteoporózy, pro léčení zažívacích a střevních potíží.

Někdejší římská vojenská silnice procházela přesně přes území tureckých lázní Király. Současné lázeňské zařízení bylo vybudováno v 16. století tureckým pašou Arslanem sídlícím v Budě, jeho vody také využívá plavecký bazén v Lukášových lázních. V dřívějších dobách byly tyto lázně známy jako Deszka lázně, v 19. století byly zakoupeny rodinou Königů a název Király (Královské) pochází od maďarského překladu jména majitele. Již v roce 1670 napsal anglický lékař Edward Brown slova chvály na léčivé účinky vody z lázní Király. Dnešní návštěvníci lázní se mohou kromě termálního bazénu těšit také z vanových koupelí, slaných koupelí, masáží a sauny.

Lázně na Markétině ostrově byly založeny ve 2. polovině 19. století. Princezna Hermina, druhá choť vévody Józsefa, doporučila, aby se nad prameny vystavělo lázeňské zařízení. Významní geologové a chemičtí inženýři provedli průzkum a analýzy a vody tří pramenů, obsahující vápník, hořčík, hydrogenuhličitany, chloridy a sírany se začaly používat v novorenesanční budově vystavěné Miklósem Yblem, nejslavnějším architektem své doby. Vzhledem ke svému obsahu minerálních látek jsou léčivé vody Margaretina ostrova velmi účinné při léčbě nemocí pohybového ústrojí, potížích s páteří a při neurózách. Ostrov o ploše několika čtverečních kilometrů také poskytuje klidné prostředí pro odpočinek a oddech zejména svým krásným arboretem a čistým ovzduším, vzdáleným od ruchu velkoměsta, ačkoliv se ve skutečnosti nachází v jeho samém středu.