Budapešť

Budapešť

Budapešť je hlavní město Maďarska. V Budapešti žije asi 2,1 miliónu obyvatel. Budapešť je politické, kulturní a hospodářské centrum země, důležitá dopravní křižovatka s mezinárodním letištěm a říčním přístavem na Dunaji. Budapešť je významné turistické centrum, které má přes 120 termálních pramenů. Pro mnohé návštěvníky je Budapešť láska na první pohled, jiní ji začnou obdivovat až po určité době, ale v jednom jsou si všichni zajedno: Budapešť je jedno z nejkrásněji položených měst světa. Široký proud řeky dělí dvoumiliónovou Budapešť na hornatou část Buda a rovinatou Pešť. Toto panorama Dunaje bylo organizací UNESCO prohlášeno za světové kulturní dědictví. A právem, což jistě každý návštěvník při pohledu na toto panorama potvrdí.

Budapešť

Budapešť, královna Podunají. Budapešť leží na obou březích řeky Dunaj a spojuje kopcovitou část Budy s Peští, rozkládající se do východní roviny. Dnes žije v Budapešti každý pátý Maďar. Budapešť je skutečným srdcem země. Odtud začínají hlavní železniční spoje a dálnice; vzhledem ke své poloze je Budapešť dopravní křižovatkou země. V Budapešti je soustředěna polovina průmyslové produkce, větší část domácího i zahraničního obchodu prochází tímto městem. Ve všech ohledech - ekonomickém, kulturním a společensko-politickém - je Budapešť středem Maďarska. Výhodná geografická poloha Budapešti, její místo na hranicích dvou odlišných regionů, jí přisoudily ústřední roli již před mnoha stoletími. Již od antických dob byla Budapešť ústředním sídlem, rozvinutou metropolí. Vzhledem ke svým mnoha historickým památkám a muzeím, proslulým výstavám a kulturním událostem, jedinečné poloze, svému postavení jako metropole, a rozsáhlé kapacitě svých hotelů a infrastruktury, je Budapešť oblíbeným cílem turistů během všech ročních období.

Budapešť - Gellért

„Neexistuje pravděpodobně jiné město v zemích věřících a možná na celém světě, kde tak hojně tryskají prameny, aby vyléčily všechny neduhy, jako Buda”, napsal v 16. století Evlia Celebi, jeden z největších středověkých cestovatelů. Slavný turecký spisovatel, cestovatel a historik nezapsal tuto charakteristiku náhodou, protože 128 činných pramenů v zemi přináší na povrch hojnost léčivých vod. V Budapešti - známé jako město lázní - je s ničím nesrovnatelný počet (přes 30!) termálních pramenů - což je světový rekord - a deset z nich dosáhlo označení lázní.

Ke zvláštnostem hlavního města patří:

• že bylo osídleno již před 50 000 lety, ale teprve od doby před 125 lety nese svůj dnešní název, neboť až do roku 1872 byly Óbuda, Buda a Pest oddělenými osadami,

• že se pod jeho pahorky nachází rozsáhlý jeskynní systém a jeho 80 termálních pramenů napájí 12 lázeňských míst 70 milióny litry vody denně,

• že mezi jeho stavební památky patří 2 000 let starý římský amfiteátr, 400 let staré římské lázně a typické secesní budovy z přelomu 19. a 20. století,

• že největší budova Parlamentu v Evropě - postavená před více než sto lety v neogotickém slohu s počtem místností 691 - vévodí po délce 268 metrů Pešťskému nábřeží Dunaje,

• že sama doprava nabízí řadu kuriozit: první podzemní dráha kontinentu spojila již před sto lety střed města s lesoparkem.